Algemene voorwaarden

van thuisbakkerij Homemade Queen

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Thuisbakkerij Homemade Queen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64462153.
De voorwaarden zijn van toepassing op alle door Homemade Queen geleverde diensten en gemaakte afspraken met betrekking tot bestellingen, workshops, high tea’s of andere door Homemade Queen georganiseerde activiteiten.

Hieronder zullen de algemene voorwaarden in categorieën worden opgesomd.

 

Categorie 1 – Taarten, lekkernijen en bakmixen op bestelling

Bestellen en betalen
1. Bestellen kan uitsluitend via de webshop op de website www.homemadequeen.nl. Uitzondering zijn bestellingen vanuit het buitenland en voor bijzondere gelegenheden. Op de website staat onder “onze werkwijze” aangegeven op welke manier er in deze gevallen besteld kan worden.

2. Alle prijzen van taarten/lekkerijen vermeld op de website van Homemade Queen zijn inclusief btw. De weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

3. Een bestelling is pas definitief nadat de betaling voldaan is.

4. Bestellingen die via de webshop gedaan worden, dienen d.m.v. iDEAL betaald te worden. Uitzonderingen zijn de bestellingen van klanten met een buitenlandse bankrekening. Betalingen vanuit het buitenland moeten worden overgemaakt op rekeningnummer NL84 KNAB 0259388130 t.n.v. Homemade Queen onder vermelding van het factuurnummer en de voor- en achternaam van de klant. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

5. Door een bestelling te plaatsen via internet, social media, per e-mail, telefonisch of mondeling, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Homemade Queen.

6. Betalingen dienen minimaal één week voorafgaand aan de bakdag te zijn voldaan. Onder bakdag wordt verstaan: de dag waarop de bestelling van een klant gebakken wordt.

7. Voor bestellingen die worden gedaan binnen de termijn van één week voor de bakdag, geldt dat betaling direct op de dag van bestellen moet zijn voldaan.

Annuleren
8. Het herroepingrecht is vanwege de aard van dit product (een vers product met een beperkte houdbaarheid) uitgesloten. Taarten, lekkernijen en bakmixen kunnen derhalve niet worden geretourneerd of geruild.

9. Homemade Queen is niet aansprakelijk voor de resultaten na verwerking van de bakmixen. Mocht een taart of lekkernij, die wordt gemaakt aan de hand van een bakmix, niet tot het gewenste eindresultaat leiden dan zal hier geen restitutie voor worden verleend.

10. Het annuleren van een bestelling kan tot één week voor de bakdag kosteloos.

11. Bij annulering van een bestelling binnen één week voorafgaand aan de bakdag wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

12. Homemade Queen is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, overmacht of privéomstandigheden een bestelling te annuleren. In dat geval wordt er in overleg naar een andere bakdatum gezocht of wordt de betaling binnen één week terug gestort.

Allergieën 
13. Alle ingrediënten van een taart/lekkernij staan op de website www.homemadequeen.nl vermeld. Homemade Queen is geenszins aansprakelijk voor schade ten gevolge van een allergische reactie.

Levering bestelling
14. Alle bestellingen worden geleverd door PostNL. Het laten opsturen van een bestelling is altijd op eigen risico van de klant. De klant ontvangt van Homemade Queen een track en trace code op het moment dat de bestelling door PostNL in ontvangst is genomen.

15. Indien levering niet op de overeengekomen datum plaatsvindt ondanks dat PostNL de bestelling in ontvangst heeft genomen, kan Homemade Queen niet aansprakelijk worden gesteld. De informatie die PostNL geeft volgens de aangegeven track en trace code is leidend bij eventuele bezorgproblemen, Homemade Queen is niet aansprakelijk voor onjuistheden daarin. Niet tijdige levering van bestellingen door toedoen van PostNL komt voor risico van de klant. Er is geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding.

16. Indien een bestelling na 5 werkdagen nog niet bezorgd is, kan de klant contact opnemen met Homemade Queen waarna een onderzoek wordt gehouden door PostNL. Dit onderzoek kan een aantal weken in beslag nemen. De klant wordt hierover geïnformeerd. Homemade Queen zal per gebeurtenis beoordelen of aanspraak kan worden gemaakt op compensatie.

Afhalen bestelling
17. Onder een bestelling wordt verstaan: een taart, lekkernij of bakmix die op verzoek van de klant door Homemade Queen gemaakt is.

18. Het ophalen van de bestelling kan uitsluitend op afspraak bij Homemade Queen, Geuzenweg 262 (1221 CA) te Hilversum.

19. Indien een bestelling niet wordt opgehaald, wordt de bestelling maximaal twee dagen bewaard.

20. Indien een bestelling twee dagen na de overeengekomen afhaaldatum nog niet is afgehaald, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De klant kan geen aanspraak maken op terugbetaling.

 

Categorie 2 – Workshops

21. Aanmelden voor workshops kan uitsluitend per e-mail info@homemadequeen.nl.

22. Prijzen voor workshops zijn vermeld op de website van Homemade Queen zijn inclusief btw. De weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

23. Deelnamekosten dienen binnen 1 week na aanmelding voldaan te zijn op rekeningnummer NL84 KNAB 0259388130 t.n.v. Homemade Queen onder vermelding van de voor- en achternaam van de klant en de datum van de workshop. Contante betalingen op de dag van de workshop zijn niet mogelijk. De aanmelding is pas definitief nadat de betaling voldaan is. Bij niet tijdig betalen vervalt de aanmelding.

24. Homemade Queen behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor workshops te weigeren. Gezien de privé setting waarin workshops gegeven worden, zijn aanmeldingen van deelnemers die zich op ongepaste wijze hebben uitgelaten over Homemade Queen als rechtspersoon en/of als privépersoon uitgesloten van deelname aan de workshops.

25. Door aanmelding voor een workshop gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Homemade Queen.

Doorgang en annulering workshop
26. Doorgang van een workshop vindt plaats vanaf minimaal vijf personen.

27. Uiterlijk twee weken van te voren wordt door Homemade Queen bevestigd of doorgang plaatsvindt. Bij minder dan het minimum aantal deelnemers wordt de workshop geannuleerd en wordt de betaling teruggestort.

28. Afmelden voor workshops kan uitsluitend per e-mail en is tot 2 weken voor aanvang van de workshop kosteloos. Bij afmelding twee weken of later voorafgaand aan de workshop vindt geen restitutie plaats.

29. Bij het niet verschijnen op de dag van de workshop vindt geen restitutie plaats.

30. Het is niet mogelijk bij afmelding te kiezen voor een tegoed/recht op aanwezigheid bij een nieuwe workshop in plaats van restitutie.

31. Bij het afmelden van een workshop mag een plaatsvervanger aan de workshop deelnemen indien dit tenminste een dag voorafgaand aan de workshop wordt medegedeeld.

32. Homemade Queen behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte, overmacht of privéomstandigheden een workshop te annuleren. In dat geval wordt de workshop opnieuw gepland of vindt volledige restitutie binnen één week na annulering plaats.

33. Een opnieuw geplande workshop gaat alleen door bij minimaal vijf deelnemers. Lukt het niet om voor tenminste vijf deelnemers een nieuwe workshop te plannen, dan vindt alsnog restitutie plaats.

Overige bepalingen workshop.
34. Al het materiaal dat tijdens de workshop verspreid en/of meegeven wordt mag niet gekopieerd, gereproduceerd of verspreid worden of op andere wijze openbaar gemaakt worden zonder toestemming van Homemade Queen.

35. Al het materiaal dat tijdens de workshop verspreid en/of meegeven is uitsluitend bestemd voor privé gebruik en mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

36. Deelname aan workshops en gebruik van gereedschap en apparatuur geschiedt op eigen risico.

37. Alle ingrediënten van een taart/lekkernij staan op de website www.homemadequeen.nl vermeld. Homemade Queen is geenszins aansprakelijk voor schade ten gevolge van een allergische reactie.

38. Homemade Queen is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen, letsel of welke vorm van schade dan ook die tijdens of ten gevolge van een workshop is ontstaan of ontstaat.

 

Categorie 3 – High tea

39. Aanmelden voor een high tea kan uitsluitend op de website www.homemadequeen.nl

40. Prijzen voor high tea’s zijn vermeld op de website van Homemade Queen en zijn inclusief btw. De weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

41. De aanmelding is pas definitief nadat de betaling voldaan is.

42. Deelnamekosten dienen d.m.v. iDEAL voldaan te worden. Uitzondering zijn deelnemers met een buitenlandse bankrekening. Betalingen vanuit het buitenland moeten worden overgemaakt op rekeningnummer NL84 KNAB 0259388130 t.n.v. Homemade Queen onder vermelding van het factuurnummer en de voor- en achternaam van de klant. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

43. Door aanmelding voor een high tea gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Homemade Queen.

Doorgang en annulering high tea
44. Doorgang van een high tea vindt plaats vanaf  minimaal tien personen.

45. Uiterlijk twee weken van te voren wordt door Homemade Queen bevestigd of doorgang plaatsvindt. Bij minder dan het minimum aantal deelnemers wordt de high tea geannuleerd en wordt de betaling teruggestort.

46. Afmelden voor een high tea kan uitsluitend per e-mail en is tot drie weken voor aanvang van de high tea kosteloos. Tot twee weken voor aanvang van de high tea vindt 50 % restitutie plaats. Bij afmelding twee weken of later voorafgaand aan de high tea vindt geen restitutie plaats.

47. Bij het niet verschijnen op de dag van de high tea vindt geen restitutie plaats.

48. Het is niet mogelijk bij afmelding te kiezen voor een tegoed/recht op aanwezigheid bij een nieuwe high tea in plaats van restitutie.

49. Bij het afmelden van een high tea mag een plaatsvervanger aan de high tea deelnemen indien dit tenminste een dag voorafgaand aan de high tea wordt medegedeeld.

50. Homemade Queen behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte, overmacht of privéomstandigheden een high tea te annuleren. In dat geval wordt de high tea opnieuw gepland of vindt volledige restitutie binnen één week na annulering plaats.

51. Een opnieuw geplande high tea gaat alleen door bij minimaal tien deelnemers. Lukt het niet om voor tenminste tien deelnemers een nieuwe high tea te plannen, dan vindt alsnog restitutie plaats.

Overige bepalingen high tea
52. Alle ingrediënten van een taart/lekkernij staan op de website www.homemadequeen.nl vermeld. Homemade Queen is geenszins aansprakelijk voor schade ten gevolge van een allergische reactie.

53. Homemade Queen is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen, letsel of welke vorm van schade dan ook die tijdens of ten gevolge van een high tea is ontstaan of ontstaat.

Toepasselijk recht
54. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Homemade Queen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Slotbepalingen
55. Homemade Queen kan ten alle tijden de algemene voorwaarden aanpassen en zal 
 deze publiceren op de website www.homemadequeen.nl